Stone Temple z Perficent Digital przeprowadziło na początku 2019 badanie wśród amerykańskich użytkowników Google Assistant i Alexy. Celem było sprawdzenie zachowań konsumentów w miejscach publicznych w kontekście używania głosowych asystentów.

Badanie przeprowadzono na próbie 1719 właścicieli smart speakerów i osób używających asystentów głosowych. Zauważono, że najczęściej użytkownicy korzystają z głosowych poleceń w domu (60%) jak są sami lub z przyjaciółmi (52%). Trzecim najczęściej wybieranym miejscem do interakcji głosowych było biuro, ale tylko wtedy kiedy użytkownicy byli w nim sami.

Kolejne odpowiedzi wskazywały na korzystanie z voice podczas spotkań w restauracjach – prawie 40 %. Liczba użytkowników wymawiających komendy głosowe w miejscach publicznych wzrosła o 25 % w ciągu zaledwie dwóch lat.

Jak inni reagują, gdy słyszą publicznie komendy głosowe?

Kolejnym interesującym odkryciem była liczba osób deklarujących użycie voice w takich miejscach jak teatr czy toalety publiczne. Ponad 25% konsumentów stwierdziło, że używa poleceń głosowych w obydwu lokalizacjach.

Wynik ten pokazuje rosnący poziom swobody korzystania z asystentów głosowych w obszarach, gdzie obcy mogą podsłuchiwać interakcję. Jest też druga strona analizy tych badań, gdzie tak szybki wzrost może być oznaką spadku uprzejmości społecznej.

Stone Temple pogłębiając ten temat zapytało się o odczucia respondentów względem osób korzystających z rozwiązań głosowych poza sferą ,,domową”. Prawie połowa badanych twierdzi, że jest zirytowana, a 25% nie jest zaniepokojona.

Jak widać na wykresie poniżej mimo szybkiego rozwoju poczucia komfortu wśród zwolenników voice jest to wciąż sytuacja nowa dla pozostałych członków amerykańskiego społeczeństwa.

Mężczyźni częściej korzystają z voice w miejscach publicznych

Dane pochodzące z raportu przedstawiają obraz kobiet jako bardziej nastawionych na uprzejmość społeczną i dbających o ochronę prywatności. Co więcej mężczyźni o 1,54 razy częściej korzystali z poleceń głosowych niż kobiety.

Ta różnica pogłębia się zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzenie publiczne. Kobiety i mężczyźni mają mniej więcej podobne deklaracje co do używania poleceń głosowych w domu. Niemniej jednak o połowe mniej jest prawdopodobne użycie przez kobiety asystenta głosowego w takich miejscach jak siłownia, transport publiczny czy w publicznej toalecie.

Czy wykształcenie ma znaczenie?

W badaniach brane pod uwagę były również pozostałe kategorie demograficzne takie jak stan cywilny, wysokość dochodów, wykształcenie czy wiek.

W prywatnych przestrzeniach lub miejscach z przyjaciółmi poziom wykształcenia nie ma dużego wpływu. Jednak w przestrzeni publicznej badani z wykształceniem podyplomowym znacznie częściej korzystają z poleceń głosowych. Ta sama tendencja utrzymuje się wśród osób o wyższych dochodach.

Podsumowując, wyniki potwierdzają pogląd, że głos staje się coraz bardziej popularny, a samoświadomość konsumentów na temat podsłuchiwanych interakcji głosowych maleje.